Przenieś do treści

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu informuje, że postępowania prowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień MPK SP. z o.o. we Wrocławiu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu pod adresem: http://www.bip.mpk.wroc.pl/mpk/zamowienia-publicznezak/zamowienia-publiczne-pr

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sukcesywne naprawy wózków tramwajów Moderus Gamma. KU.241/pn47_2024/MB 2024-07-12 09:15 2024-08-14 09:00
2. Dostawa części i podzespołów do napędu Enika do tramwajów Skoda 16 T i Moderus Beta MF 24 AC dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu w podziale na 5 zadań KU.241/pn41_2024/AT 2024-07-12 09:45 2024-08-12 09:00
3. Sukcesywne dostawy części mechanicznych do tramwajów, w podziale na 3 Zadania KU.241/pn30_2024/JR 2024-07-09 08:52 2024-08-08 09:00
4. Modernizacja 6 sztuk tramwajów Skoda 19T wraz z prawem opcji KU.241/pn15_2024/AT 2024-04-24 11:36 2024-08-08 09:00
5. Wyposażenie istniejących pomieszczeń lakierni w urządzenia wentylacyjne oraz specjalistyczne służące do lakierowania w budynku Hali ON wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych w Zajezdni Autobusowej MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu KU.241/pn36_2024/AT 2024-07-08 08:17 2024-08-07 09:00
6. Remont torowiska na ulicy Podwale od pl. Jana Pawła II do pl. Orląt Lwowskich w formule zaprojektuj i wybuduj KU.241/pn39_2024/JR 2024-07-09 15:44 2024-08-05 09:00
7. Naprawa osi wolnych kół do tramwajów Skoda 16T i 19T wraz z prawem opcji. KU.241/pn22_2024/KK 2024-07-03 08:30 2024-08-02 09:00
8. Remont konstrukcji nośnych sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. K. Wielkiego, ul. Nowy Świat, ul. Św. Mikołaja, ul. A. Wajdy, ul. Z. Wróblewskiego we Wrocławiu KU.241/pn42_2024/AS 2024-07-02 10:59 2024-08-01 10:00
9. Dostawa autobusów elektrycznych o napędzie zeroemisyjnym wraz z systemami ich ładowania dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z prawem opcji. KU.241/pn16_2024/AS 2024-04-24 11:39 2024-07-31 10:00
10. „Sukcesywne dostawy obuwia służbowego dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu ” KU.241/pn35_2024/JR 2024-06-28 10:21 2024-07-29 09:00
11. Wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu placu Powstańców Wielkopolskich z ul. Trzebnicką oraz przebudowa połączenia z Zajezdnią Ołbin – Etap I, wraz z prawem opcji. KU.241/pn31_2024/MN 2024-05-21 15:49 2024-07-24 10:00
12. Budowa rozjazdu w ul. Słowiańskiej przy zajezdni Ołbin - rozjazd od strony ul. Jedności Narodowej wraz z siecią trakcyjną. KU.241/pn34_2024/KK 2024-06-18 11:40 2024-07-23 09:00
13. Remont konstrukcji nośnych sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. Traugutta, ul. Oławskiej, ul. Bł. Czesława, ul. Św. Katarzyny, ul. Piaskowej, ul. K. Wielkiego we Wrocławiu. KU.241/pn45_2024/MN 2024-06-25 15:06 2024-07-22 09:00
14. Sukcesywne dostawy wkładów filtra DPF po fabrycznej regeneracji do autobusów marki Mercedes-Benz Citaro wraz z jednoczesnym odbiorem zużytych wkładów KU.241/pn24_2024/JR 2024-06-05 08:41 2024-07-10 09:00
15. Sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów Mercedes Citaro oraz Mercedes eCitaro G na okres 18 miesięcy w podziale na 3 zadania. KU.241/pn29_2024/KK 2024-06-03 10:32 2024-07-05 09:00
16. Remont kapitalny 16 sztuk osi w tramwajach Pesa Twist 2010NW KU.241/pn21_2024/JR 2024-05-27 07:41 2024-07-02 09:00
17. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy torowisk tramwajowych w podziale na 3 zadania KU.241/tp25_2024/AT 2024-05-17 14:34 2024-06-14 09:00
18. Konserwacja torów tramwajowych zlokalizowanych na terenie Wrocławia w zakresie napawania regeneracyjnego szyn i rozjazdów. KU.241/pn28_2024/MN 2024-05-14 12:47 2024-06-11 09:00
19. Projekt remontu sieci trakcyjnej na ul. Trzebnickiej we Wrocławiu na odcinku od wiaduktu kolejowego przez Mosty Trzebnickie do ul. Na Polance KU.241/tp23_2024/JR 2024-05-21 14:37 2024-06-05 09:00
20. Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu KU.241/pn17_2024/AT 2024-04-22 12:12 2024-06-03 09:00
21. Konserwacja i utrzymanie 22 stacji prostownikowych na terenie Miasta Wrocławia w okresie od dnia 01.09.24 do dnia 31.08.25 z prawem opcji w zakresie dwukrotnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia na kolejne 12 miesięcy KU.241/pn14_2024/AT 2024-04-09 11:33 2024-05-29 09:00
22. Remont sieci trakcyjnej w ul. Powstańców Śląskich od wiaduktu kolejowego w ul. Świdnickiej do ul. Hallera we Wrocławiu. KU.241/pn20_2024/MN 2024-04-18 14:53 2024-05-13 09:00
23. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do wrocławskich placówek oświatowych w podziale na 9 zadań. KU.241/pn1_2024/AT 2024-02-09 14:25 2024-04-19 09:00
24. Modernizacja torowiska tramwajowego na ulicy Szczytnickiej. KU.241/pn11_2024/KK 2024-03-12 14:21 2024-04-12 09:00
25. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Powstańców Śl. od ul. Piłsudskiego do końca peronu przystankowego „Zaolziańska”. KU.241/pn9_2024/AS 2024-03-05 14:37 2024-04-10 10:00
26. Modernizacja przejazdu na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej z ul. Zaporoską w formule projektuj i buduj. KU.241/pn19_2024/KK 2024-03-25 09:49 2024-04-08 09:00
27. Świadczenie usług sprzątania taboru autobusowego na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Obornickiej 131 we Wrocławiu. KU.241/pn6_2024/AT 2024-03-04 15:22 2024-04-05 09:00
28. Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych w obrębie torowisk tramwajowych we Wrocławiu. KU.241/tp12_2024/JR 2024-03-08 15:13 2024-03-25 09:00
29. Wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego, Widok i Szewskiej – rozjazd od strony ul. Krupniczej wraz z odcinkiem prostym od ul. Świdnickiej do ul. Szewskiej oraz rozjazd od strony ul. Szewskiej. KU.241/pn8_2024/MB 2024-02-09 13:29 2024-03-19 09:00
30. Modernizacja przejazdu na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej z ul. Zaporoską w formule projektuj i buduj. KU.241/pn7_2024/KK 2024-02-15 14:47 2024-03-14 09:00
Legenda
- Current
- Archive